lørdag 27. august 2011

MH resultat for Hugin ;) Beskrivelse av testen !

Hugin gikk med far, og han pleier ikke å leke med han. Så to ganger kom Hugin med fille til meg ;) Men det gikk heldigvis bra. Han fikk 1 på "skrammelet" fordi han ikke undersøkte det, men han syns bare det var totalt uinteressant. Lyder har aldri skremt han. Så han drakk heller litt ! Samme med skuddene, ingen reaksjon, bare sånn "what ever" ;)

Dommeren som skulle lese opp resultatet startet med å si " Artig hund", er det positivt ? :) Men hun fulgte raskt opp med "han må være gøy å trene med", og det er han jo. Han gir så mye til deg som trener han. Figuranten som tk han med gikk til 10 i fri ved fot ! Kanskje han tenkte "endelig litt trening"

Gøy å ha gjort det og et flott resultat. Nå må vi bare øve og tøffe opp mor så vi tør å gå i utstillingsringen, for han er jo veldig fin :)

MH resultat for Hugin ;)


Tekst
1
2
3
4
5
1a Kontakt
Hilsing
Avviser kontakt med knurring og/eller bite-forsøk. Gjennomføres ikke innen tiden.
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Overdreven kontaktagerende, f.eks hopper, gneller, bjeffer.
1b Kontakt
Samarbeid
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke på tiden
Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Følger med villig, engasjerer seg i testleder
Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder
f.eks hopper, gneller, bjeffer.
1c Kontakt
Håndtering
Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gjennomført
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktadferd
Aksepterer, svarer med overdreven kontaktadferd
2a Lek 1
Lekelyst
Leker ikke
Leker ikke, men viser interesse
Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b Lek 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden
Griper forsiktig, eller med fortennene
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c Lek 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak Alt. tygger
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. Rykker også i den pass.delen til testleder slipper
3a Forfølgelse
Starter ikke, når ikke frem til første hjul
Starter ,men avbryter før byttet
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart, målrettet – bremser ned ved byttet
Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet, kan snu
3b Griping
Overser  byttet. Alt. Springer ikke frem
Griper ikke, snuser på gjenstanden
Griper tvilende eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper
Griper direkte, beholder byttet i 3 sek
4 Aktivitet
Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro
Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. Uro under hele momentet
5a Avstandslek
Interesse
Engasjeres ikke av fig.
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. Uten avbrudd
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b Avstandslek
Trusler/aggresjon

Viser ingen trussel adferd
Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del
Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del
Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c Avstandslek
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Innen tiden
Går frem når fig. Er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte, men snakkende fig.
Går frem til fig. Med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelser
Går frem direkte til fig. Uten hjelp
5d Avstandslek
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e Avstandslek
Samarbeid
Viser ingen interesse
Blir aktiv men avbryter
Er aktiv med fig. Når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant
Oppfordrer til passiv fig. Til fortsatt lek
6a Overraskelse
Redsel
Stanser ikke, eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b Overraskelse
Trussel/ Aggresjon
Viser ingen trussel adferd
Viser noe trussel adferd
Viser trussel adferd over lengre tid
Viser trussel signaler og noen angrep
Viser trussel adferd og angrep som kan avslutte med bitt
6c Overraskelse
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden
Går frem til kjeledressen når fører står ved siden av
Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går frem til kjeledressen uten hjelp
6d Overraskelse
gjenstående redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved . passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet
Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer
6e Overraskelse
Gjenstående interesse
Viser ingen interesse
Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang
Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert
Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a Lydfølsom
Redsel

Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b Lydfølsom
Nysgjerrighet
Går ikke frem innen tid
Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden
Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av
Går frem til skrammelet når fører har gått halve distansen
Går frem til skrammelet uten hjelp
7c Lydfølsom
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. Passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet
Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer
7d Lydfølsom
Vedvarende interesse
Viser ingen interesse
Stanser, lukter eller ser på lydkilden 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert
Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a Spøkelser
Trussel/aggresjon
Viser ingen trussel adferd
Viser enkelte trussel signaler
Viser trussel adferd over lengre tid
Viser trussel signaler og noen angrep
Viser trussel adferd og flere angrep
8b Spøkelser
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd F.eks begge spøkelsene halve avstand, alt. Ett hele avstand
Kontrollerer og/eller viser reaksjoner mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
8c Spøkelser
Redsel
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører.
Pendler mellom fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlate stedet. Alt. flykter
8d Spøkelser
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene hodeplagget/går ikke frem innen tid
Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Går frem til spøkelset når fører står ved siden av
Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand
Går frem til spøkelset uten hjelp
8e Spøkelser
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk/ tar ikke kontakt innen tiden
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den
Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Intensiv kontakt adferd mot spøkelset. Kan f.eks hoppe og bjeffe
9a Lek 2
Lekelyst

Leker ikke
Leker ikke, men viser interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b Lek 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden
Griper forsiktig, eller nølende med fortennene 
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten
10 Skudd

Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt 
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Alt. Vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. Føreren avstår fra skudd.

onsdag 15. juni 2011

Tiden flyr !

Tiden flyr og jeg har ikke vært inne og oppdatert Bloggen. Vi har fortsatt med Agilitytrening etter jul. Det er kjempegøy for Hugin og ganske krevende for meg. Man skal huske hvor man skal løpe og helst gi tegn i tide ;) Nå som det er fint vær og utetreningen begynte tar vi en liten pause.
Jeg vil han skal øve seg mer på å være sammen med andre hunder og jobbe med andre hunder uten å bli så "gira" ;) 

Hormonene på min tenåring gjør nok sitt også. Men tatt i betraktning at han ble angrepet som valp er jeg kjempefornøyd med at han er så sosial og vil hilse på allt og alle. Vi må bare tone det litt ned ;)

Planen er å øve inn slalom på plenen på hytten i sommer. Vi vil fortsette å trene Agility til høsten. Men gjerne i en mindre gruppe. Det hadde vært supert å trent en gang i uken med tre hunder i tillegg til nybegynnertreningene.

Ellers er han fortsatt verdens beste hverdagshund. Vi har hatt besøk av små barn og valper og han er bare så utrolig fin og rolig med de. Han takler nye situasjoner bra og er ikke skvetten ved lyder. Jeg har veldig lyst å la han gå MH, det tror jeg han hadde taklet bra. Vi får se om vi får meldt oss på, helst en hvor ikke oppdretter er dommer ;)Gleder meg nå bare til sommerferie - Sykle, gå på tur i skogen og kanskje.....kanskje få han til å svømme ;)

lørdag 25. desember 2010

Jul !

Hei, hei husker du meg ? Hugin og hestene ser ut til å gå godt overens, nå som i sommer. Men nå ligger det mer hesteskit i hestehagen, og derfor løper han inn for å spise det !!! Rare hunden. Det går bedre nå etter noen dager. Han kommer når vi roper han inn derfra, og han løper ikke alltid opp for å spise ;)  Kanskje han er mett he,he.
 Vi var i skogen og hugget juletre. Hugin "hjelper til" med å rydde opp i kvistene vi slengte fra oss ;)
 Det er kaldt, men fint...Han fatter ikke hvorfor man skal inn igjen. kan vi ikke bare være ute hele tiden. Han ser ut vinduet og jeg hører han si "se da, det er snø der ute, kom igjen da!" Han nyter kulden
 I sommer kjøpte jeg en "Bia Bädd", som skal være så bra...Hugin nekter å ligge i den ;) Men på julaften for å glede "hu mor", så lå han litt i den. Ikke mye men litt ;) Han sovnet til og med en kort stund. Hundesenger er for pyser syns han ;) Ikke mye kosete denne gutten her nei. Fliser eller annet hardt gulv er bedre å ligge på.
 Hmm......nissen ???
 Presang til meg og ??? Lukter godt, men hva skal jeg egentlig gjøre ??? Bite ???
 Aha...bein...det tar jeg med meg...
Masse godsaker, og to baller som lagde lyd ! Det var rart det !! Tok en stund før sammenhengen mellom lyd og ball ble koblet. Han tygde til, og når pipelyden kom- slapp han ballen og så seg rundt..."hva var det?" Nå løper han rundt og gjør oss gal med pipelyder ;))) 
GOD JUL !!

tirsdag 26. oktober 2010

Litt trening :)

Denne helgen er jeg heldig. Det skal være kurs i lydighet med Belgerklubben, og de har fått inn Hege (som hadde Hugin sin bror Bandit) som kursholder. Hun er kjempeflink, så dette gleder jeg meg til. Skal sitte med skrivesakene klar og notere så blekket spruter :) Da får vi nok noen gode tips og litt inspirasjon til mer lydighetstrening !
Så hvordan går det etter Agilitykurset ?

Vi dro opp på nybegynner trening med Bergen Agilityklubb, men Hugin ble så stresset av alle hundene og all action at han bare bjeffet. Jeg tok han med til det borterste hjørnet og der så vi på de andre. Når han var rolig fikk han hoppe på ett hopphinder jeg hadde tatt med meg. Mye pause, mens jeg hjalp andre i treningen. 
Så dro vi opp alene en dag, og det var topp :) Han elsket det ! Og han er flink (jeg er helt objektiv :))
Vi har satt oss opp på innetrening og har fått plass, så nå skal det trenes....

mandag 11. oktober 2010

Agilitykurs :)

Endelig tok jeg mot til meg og meldte meg på et nybegynnerkurs i Agility, hos Bergen Agilityklubb. En hel helg fyllt med nye impulser og kjekt samvær med Hugin. Jeg grugledet meg.

Dag 1:

Vi ble delt inn i store og små hunder 5/9
En fin gruppe med "store" hunder (5 stk.) En Border Collie, En Austrask shepheard, En Spansk Vannhund, En Toller og Hugin. Vi jobbet med Hopp, tunell, hjul og kombinasjon av det. Før lunch gikk allt strålende. Han tar tingene lett og viste tydelig at han syns det var gøy.Etter lunch fant han ut at han kunne bjeffe og nafse. Nafset/bet i armen min. Ikke så kjekt og jeg ble nok litt usikker av det fordi jeg ikke var sikker på hva jeg burde gjøre for å få det bort. Instruktørene hadde ingen tips eller råd - de sa bare at rasen er slik...noe jeg kjenner jeg blir irritert over. En rase er ikke slik eller slik. Men vi kan ha ulike fordommer som kan gjøre at vi ser etter ulike ting i ulike raser. Jeg har ihvertfall stor tro på det og brukte mye tankevirksomhet på kvelden på å analysere hva denne bjeffe/nafse adferden kunne komme av. Jeg brukte samme modell som jeg bruker på barn (pedagogisk) og personal (ledelse). Jeg ser en adferd - jeg kan gå inn og korrigere adferden, noe jeg har liten tro på....eller jeg kan finne ut av (prøve i hvertfall) hvilke motiv/bakenforliggende ting som ligger til grunn for adferden og så gå inn og jobbe med de.
Han bjeffet nafset ikke før lunch, så hva endret seg etter lunch?
  • Han visste mer hva han skulle gjøre og ble giret av det?
  • Han syns jeg var treg?
  • Han forstod ikke hvorfor jeg holdt han igjen før øvelsen (jeg ville ha kontakt)og ble derfor frustrert og utålmodig?
  • Jeg ble mer sliten og gav dermed utydelige signaler?
  • Vi skulle vise hva vi hadde lært for de andre kursdeltagerne - noe som får mitt hjerte til å stoppe? (selv om vi så på hverandre hele tiden-det er noe annet....)
Dag 2:


Samme grupper, men nå skulle begge instruktørene være med å hjelpe innlæringen av stige, møne og vippe. Det ble laget tre baner lenger bort med små kombinasjoner som vi skulle jobbe på selv, og hjelpe hverandre.

Før det var Hugin sin tur trente jeg litt kontaktøvelser, samt sitt,dekk og bli øvelser hvor jeg klikket og belønnet. Han var dermed mer fokusert når vi nærmet oss hinderet. Jeg klikket mens vi nærmet oss hinderet (han var stille) og klikket for kontakt før vi kunne starte øvelsen. Det funket som bare det ! Han skjønte at jeg ville at han skulle se på meg før han fikk "lov" til å løpe ivei. Dermed virket det som at han klarte å gire ned seg selv noen hakk :) Stigen gikk kjempefint og han løp over den.
Så var det egentrening og allt skar seg !
  • De tre øvingsbanene var satt opp ganske tett i hverandre, så Hugin så andre hunder løpe rett ved siden av seg.
  • Han løp bort til nabohunden (Border collien)og prøvde å dominere den, noe som endte i slåssing...men det gikk greit.
  • To løse Border Collier (fra en som er medlem i klubben) løp løs i skogen og ved et lite hus som lå rett i synet på det de skulle løpe mot
  • For korte pauser
Jeg ble frustrert, oppgitt og flau.Han ble nok enda mer frustrert enn meg. Så han "klikket" helt og bet og bjeffet som en "galning". Ikke mulig å få fokus. Hørte kommentarer på at jeg burde "legge han i bakken" og "sette han på plass". Noe jeg ikke gjør ! Jeg sa ingenting, men tok han i buret i bilen. Jeg jobbet videre med den flotte spanske vannhunden og gikk litt oppgitt til lunch. Når man står i det med begge beina er det vanskelig å heve blikket og tankene - men jeg klarte å få rensket hodet for frustrasjon. Stakkar dette var en helt ny setting, og jeg satte han i en allt for utfordrende situasjon.
Etter lunch var jeg fokusert. Han tok vippen som ingenting, og det samme med mønen. Når vi så skulle trene selv igjen, ventet jeg til det var ro på banen. Jeg lot han hvile når Border collien trente, tok små økter og lange pauser. Introduserte leke som belønning. Han fikk leke drakamp med eieren til vannhunden, i enden av løypen. Da hadde hun hans fokus, selv om ikke båndet var på.....for han løper jo fra meg :)
Han var utrolig fokusert ,ingen bjeffing eller nafsing og løp ikke til andre hunder !
Så da var nok min tolking rett :) Vi avsluttet med et løp, en kombinasjon som alle skulle gjøre i tur og orden. Jeg forsøkte å konsentrere meg fullt ut, men ble kjempenervøs og han bjeffet !
Men vi var utrolig fornøyd med disse to dagene, og skal opp igjen og trene med nybegynner gruppen om mandagene. Kjempegøy og kjempeutfordrende. Men det blir ingen konkurranser på oss to - kun trening :)

tirsdag 21. september 2010

For en dag :)

Startet dagen hjemme med å forberede kurs. Fant ut at husnissene hadde spist overgangen som jeg trenger mellom Mac`en og prosjektoren...dermed var det bare å komme seg på eplehuset.
Benyttet annledningen til litt bytrening med Hugin.
Vi tok bussen til byen og han var så flink til å vente mens jeg kjøpte den lille "dingsen".
I finværet spaserte vi så ned på torget. Hugin elsker fisk og sjømat og det så jo torghandlerne. Han ble bortskjemt av fiskehandlerne og fikk både reker og flott røkelaks.
Jeg kjøpte noen hundre gram med reker som vi skulle nyte fremme på kaien. Når jeg kastet rekehodene i vannet så vi at vi ikke var alene. Flere store torsker kom og spiste hodene etterhvert som jeg kastet de ut i sjøen - neste gang må jeg ta med fiskestang :)Det er en nydelig by vi bor i :)

Her gnasker han reke he,he...


Som de turister vi var i dag, så tok vi likegodt fløybanen sammen med Japanerne. Hugin er så utrolig grei å ta med og til og med japanerne måtte klappe han litt. Vi gikk en flott passe lang tur.
Traff en veldig hyggelig dame med puddel som holdt oss med selskap tilbake til banen.

Bussturen hjem gikk også bra og som vanlig sjarmerte han noen der og.

På kvelden var det Belgertrening på Myrbø - utstilling på lørdag og hugin skal være med !
Han er jo helt fullstendig ute av fokus når andre hunder er tilstede, men jeg syns han klarte seg greit nok. Veldig greit om vi tenker på hvor lite vi har trent på dette.
Så får vi øve litt og så se hvordan det går med hans litt Charlie Chaplin beinstilling og Gaytail :)