lørdag 27. august 2011

MH resultat for Hugin ;)


Tekst
1
2
3
4
5
1a Kontakt
Hilsing
Avviser kontakt med knurring og/eller bite-forsøk. Gjennomføres ikke innen tiden.
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Overdreven kontaktagerende, f.eks hopper, gneller, bjeffer.
1b Kontakt
Samarbeid
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke på tiden
Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Følger med villig, engasjerer seg i testleder
Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder
f.eks hopper, gneller, bjeffer.
1c Kontakt
Håndtering
Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gjennomført
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktadferd
Aksepterer, svarer med overdreven kontaktadferd
2a Lek 1
Lekelyst
Leker ikke
Leker ikke, men viser interesse
Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b Lek 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden
Griper forsiktig, eller med fortennene
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c Lek 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak Alt. tygger
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. Rykker også i den pass.delen til testleder slipper
3a Forfølgelse
Starter ikke, når ikke frem til første hjul
Starter ,men avbryter før byttet
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart, målrettet – bremser ned ved byttet
Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet, kan snu
3b Griping
Overser  byttet. Alt. Springer ikke frem
Griper ikke, snuser på gjenstanden
Griper tvilende eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper
Griper direkte, beholder byttet i 3 sek
4 Aktivitet
Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro
Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. Uro under hele momentet
5a Avstandslek
Interesse
Engasjeres ikke av fig.
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. Uten avbrudd
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b Avstandslek
Trusler/aggresjon

Viser ingen trussel adferd
Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del
Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del
Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c Avstandslek
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Innen tiden
Går frem når fig. Er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte, men snakkende fig.
Går frem til fig. Med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelser
Går frem direkte til fig. Uten hjelp
5d Avstandslek
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e Avstandslek
Samarbeid
Viser ingen interesse
Blir aktiv men avbryter
Er aktiv med fig. Når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant
Oppfordrer til passiv fig. Til fortsatt lek
6a Overraskelse
Redsel
Stanser ikke, eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b Overraskelse
Trussel/ Aggresjon
Viser ingen trussel adferd
Viser noe trussel adferd
Viser trussel adferd over lengre tid
Viser trussel signaler og noen angrep
Viser trussel adferd og angrep som kan avslutte med bitt
6c Overraskelse
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden
Går frem til kjeledressen når fører står ved siden av
Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går frem til kjeledressen uten hjelp
6d Overraskelse
gjenstående redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved . passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet
Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer
6e Overraskelse
Gjenstående interesse
Viser ingen interesse
Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang
Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert
Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a Lydfølsom
Redsel

Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b Lydfølsom
Nysgjerrighet
Går ikke frem innen tid
Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden
Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av
Går frem til skrammelet når fører har gått halve distansen
Går frem til skrammelet uten hjelp
7c Lydfølsom
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. Passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet
Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer
7d Lydfølsom
Vedvarende interesse
Viser ingen interesse
Stanser, lukter eller ser på lydkilden 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert
Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a Spøkelser
Trussel/aggresjon
Viser ingen trussel adferd
Viser enkelte trussel signaler
Viser trussel adferd over lengre tid
Viser trussel signaler og noen angrep
Viser trussel adferd og flere angrep
8b Spøkelser
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd F.eks begge spøkelsene halve avstand, alt. Ett hele avstand
Kontrollerer og/eller viser reaksjoner mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
8c Spøkelser
Redsel
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører.
Pendler mellom fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlate stedet. Alt. flykter
8d Spøkelser
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene hodeplagget/går ikke frem innen tid
Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Går frem til spøkelset når fører står ved siden av
Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand
Går frem til spøkelset uten hjelp
8e Spøkelser
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk/ tar ikke kontakt innen tiden
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den
Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Intensiv kontakt adferd mot spøkelset. Kan f.eks hoppe og bjeffe
9a Lek 2
Lekelyst

Leker ikke
Leker ikke, men viser interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b Lek 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden
Griper forsiktig, eller nølende med fortennene 
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten
10 Skudd

Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt 
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Alt. Vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. Føreren avstår fra skudd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar